Правно обслужване, събиране на вземания, фирмено и персонално разузнаване
Доверени адвокати и юристи
Събиране на вземания от длъжници
Правна помощ от адвокати
Разузнаване на фирми и физически лица