Изготвяне на договори | от Аргументум2018-04-30T16:27:44+03:00
Договори за дружества и частни лица, съдействие при преговори
Изготвяне на договори
Изготвяне на договор и съдействие при преговори
Контакт с Аргументум

Изготвянето на договори е сред най-съществените елементи от дейността ни.

В своята дългогодишна практика сме достигнали до един безспорен извод:

Перфектно изготвеният договор е първата и най-важна отбранителна линия на Вашия бизнес.

Предлагаме на своите Клиенти:

Пълно разбиране на поставените цели

Перфектният договор изисква цялостно вникване в целите, които преследва Клиента.

Достигаме до пълно разбиране на нуждите на Клиента чрез:

 • Провеждане на подробни разговори;

 • Анализ на сделки, сключвани от Клиента, подобни на планираната сделка;

 • Анализ на всички документи, имащи отношение към планираната сделка;

 • Прилагане на сравнителен анализ по отношение на аналогични сделки, подготвяни от нас по други Клиенти.

Преговори с другата договаряща страна

Изготвянето на пълноценен договор е трудно без изграждането на пълноценна комуникация с другата договаряща страна.

Договорът винаги отразява два конкуриращи се бизнес-интереса.

Възможно е да се постигне взаимноизгоден баланс между интересите на договарящите страни чрез:

 • Обсъждане на планираната сделка с другата договаряща страна;

 • Узнаване на действително преследваните от другата договаряща страна цели в процеса на провеждане на предварителните преговори;

 • Предварителна защита на интересите на Клиента чрез разкриване на затаените от другата договаряща страна факти и обстоятелства.

Точните правни инструменти

Перфектният договор постига максимума от поставените цели чрез съчетаване на правилните юридически инструменти.

При изготвяне на нашите договори прилагаме следните най-добри практики:

 • Точно дефиниране на предмета на сделката и волята на страните;

 • Детайлно регламентиране на правата и задълженията;

 • Справедливо очертаване на последиците при неизпълнение.

Прецизен юридически изказ

Договорът има силата на закон между страните по него.

Списването му, подобно на процеса на нормотворчество, налага използването правилен юридически изказ.

Грамотно написаният юридически текст има следните безспорни предимства:

 • Предлагането на издържан от гледна точка на правната стилистика и лексика договор е въпрос на престиж за Клиента. Той е доказателство за сериозността на неговите намерения;

 • Подходящо оформеният договор регулира всестранно планираното правоотношение;

 • Прецизните юридически формулировки защитават в максимална степен интересите на Клиента.

Стилен форматинг

Договорът не само трябва да звучи юридически издържано.

Той трябва да е форматиран правилно и стилно.

Договорът, когато е стилно и красиво изготвен, постига следните положителни ефекти:

 • Предлагането на смислен, но и подходящо оформен текст е допълнително доказателство за компетентността на екипа на Клиента;

 • Правилното форматиране на текста в максимална степен способства за разбиране на действителната воля на страните по договора;

 • Подготвяните от нас договори следват най-добрите практики в оформянето на правни текстове.