Изграждане на правни рамки | от Аргументум2018-04-30T16:27:44+03:00
Юридическа помощ за създаване на правни рамки
Изграждане на правни рамки
Създаване на общи условия
Контакт с Аргументум

Екипът ни има дългогодишен опит в изготвяне на цялостни правни рамки.

Комплексната правна рамка е сред най-сигурните гаранции за успеха на Вашия бизнес.

В изготвянето на правни рамки следваме следните принципи:

Всеобхватност и изчерпателност

Завършената правна рамка е изградена от взаимосвързани и логически обвързани документи.

Правната рамка изпълнява следните функции:

 • Тя обхваща всички аспекти на Вашата дейност;

 • Отделните елементи на изготвената правна рамка са в хармонично и смислово единство;

 • Правната рамка юридически структурира целия Ваш бизнес – от глобалните отношения регулирани от Общите условия, до оперативните правоотношения, свързани с отделни плащания;

 • Тя внася кристална правна яснота и улеснява Вашите бизнес процеси.

Индивидуалност

Всеки бизнес е специфичен и следва своя логика на функциониране и развитие.

Създаването на комплексна правна рамка отчита това съществено обстоятелство.

При изграждането на пълна правна рамка се прилагат следните принципи:

 • Изграждането на правната рамка се предхожда от детайлно проучване на спецификите на Вашия бизнес;

 • В процеса на запознаване с характерните за Вас процеси следваме стриктно принципа за поверителност;

 • Оформянето на отделните документи се извършва след разговори с представители на различните организационни нива: от мениджърския състав, до оперативните работници;

 • Елементите на изградената правна рамка следват Вашата корпоративна идентичност, брандинг и търговско послание.

Юридическа прецизност

Правната рамка е инструмент – като инструментите, използвани във Вашето производство.

Тя е точно толкова важна, колкото останалите мощности, които генерират Вашия продукт.

Без значение дали тези инструменти са механични или софтуерни, Вие държите те да са в изрядно състояние.

Ние сме прецизни при изграждането на правните Ви механизми:

 • При изграждането на правната Ви рамка ще използваме най-точните правни инструменти;

 • Изготвяните от нас документи ще бъдат облечени в прецизен юридически изказ;

 • Всеки елемент на правната рамка ще преследва и достига онази цел, за която е създаден.

Динамична актуализация

Бизнесът Ви е в непрекъснат процес на развитие и трансформация.

Има ситуации, в които промените трябва да са незабавни – в отговор на изискванията конкретната нужда.

Правната рамка, която обслужва дейността, Ви, също трябва да е гъвкава и динамична:

 • Ние гарантираме непрекъсната поддръжка на изгражданите от нас правни рамки;

 • Стриктно спазваме принципа на максимална оперативност в отговор на нуждата от промяна на отделните й елементи. Или дори на цялата структура на правната рамка;

 • Поемаме инициативата в случай на промяна на законовите изисквания, като препоръчваме актуализация на Вашите правни механизми;

 • Ние поставяме началото на тази връзка чрез подписване на изключително задължаващи Декларации за поверителност и етично поведение, вменяващи ни имуществена и наказателна отговорност.

Стилен форматинг

Правната рамка трябва да е форматирана правилно и стилно.

Следваме най-добрите принципи и практики при форматирането на правни рамки:

 • Подготвяните от нас правни рамки следват най-добрите практики в оформянето на юридически текстове;

 • Използването на смислен и подходящо оформен текст е допълнително доказателство за Вашата компетентност;

 • В изграждането на правната рамка ние следваме дизайна, наложен от създателите на Вашата корпоративна идентичност.