Обслужване на чуждестранни дружества | от Аргументум2018-04-30T16:27:43+03:00
Обслужване на чуждестранни клиенти
Правна помощ за чуждестранни инвеститори
Консултации за международни клиенти
Контакт с Аргументум

Консултантската ни група има богат опит в обслужване на чуждестранни търговски дружества и организации с нестопанска цел.

Портфолиото ни от клиенти включва представители на бизнеса от почти всяка точка на света: Индия, Египет, Канада, Турция, Израел, САЩ, Франция, Великобритания, Норвегия, Унгария, Румъния и други.

Можем да предоставим писмени препоръки от чуждестранни клиенти за качеството на предоставените от нас услуги.

Екипът ни е предпочитан партньор на чуждестранни дружества и чужди граждани, защото:

Говорим на един и същ език

Ние комуникираме свободно с чуждестранните си клиенти и напълно разбираме техните потребности, защото:

 • Говорим на най-универсалния от всички езици – езикът на бизнеса, схващан като комплексно понятие от ценности, разбирания, отношение;

 • В практиката си използваме най-разпространените езици – бизнес и юридически английски, френски, немски;

 • В случай, че Клиентът желае цялата комуникация и изготвяните от нас документи да са неговия майчин език, разчитаме на екип от доверени професионални преводачи.

Изповядваме едни и същи ценности и принципи

Успехът ни в работата с чуждестранни клиенти се дължи преди всичко на това, че изповядваме и следваме универсалните ценности и принципи, които движат бизнеса:

 • Абсолютна отдаденост – усвоили сме най-ценния урок: чуждестранните ни клиенти се нуждаят от пълната ни отдаденост. Тя им дава увереност, че в непозната за тях страна и култура имат доверен партньор, на когото могат да разчитат във всеки един момент;

 • Бизнесът е мисия – чуждестранните ни клиенти знаят, че за нас е въпрос на чест да защитаваме техния интерес. Бизнесът схващаме като мисия и всекидневно отстояваме този принцип;

 • Непрекъснато фирмено обслужване – ние действително сме на разположение на нуждите на чуждестранните ни клиенти във всеки един момент;

 • Пълна поверителност – чуждестранните ни клиенти уверено ни дават достъп до своите бизнес и търговски процеси. Ние сме доказали, че професионалните и личните им тайни се охраняват според най-високите етични стандарти.

Разумни цени и прозрачност

За разлика от множеството конкурентни консултантски групи и адвокатски кантори, ние не удвояваме автоматично стойността на нашите услуги, само защото към тях проявява интерес чуждестранна фирма:

 • Всеки аспект на нашата дейност подлежи на непрекъснат финансов контрол от Клиента;

 • Изразходваното време отчитаме добросъвестно съгласно двустранно съгласувани time sheets;

 • Всички разходи писмено се мотивират пред Клиента и се правят единствено след изричното му съгласие – както разходите за такси и разноски, така и разходите за бъдещи консултации;

Стратегически отношения и пълна надеждност

Истинските бизнес  – отношения са като старото злато. Изискват време, за да бъдат обогатени от благородната патина на доверието:

 • Знаем, че сериозните бизнес – връзки залагат на стратегическо планиране и дългосрочни партньорства, а не на еднократни „удари“;

 • Вярваме, че хонорарите и консултантските ни възнаграждения са продукт от перфектно свършената работа;

 • Резултатът е целта, доверието е наградата. Финансовият резултат от тях трябва да бъде схващан единствено като естествен логически резултат, а не самоцел;

 • Препоръката е най-надеждната реклама. Чуждестранните ни клиенти уверено могат да препоръчат нашите услуги на своите партньори.

Правно обслужване на чуждестранни инвеститори

Предоставяме комплексна правна помощ за чуждестранни фирми с инвестиционни намерения в Република България:

Данъчно и счетоводно обслужване на чуждестранни инвеститори

Допълваме обстойните правни консултации с прецизни данъчно – счетоводни съвети за чуждестранни инвеститори в Република България, като предлагаме:

 • Консултации в сферата на международното данъчно облагане;

 • Съдействие за водене на изрядно счетоводство при наличие на местни и чуждестранни данъчни юрисдикции;

 • Консултиране относно всички видове данъци на територията на Република България;

 • Съвети за избягване на двойното данъчно облагане.