Осиновяване: пълно, непълно и международно | от Аргументум2018-04-30T16:27:38+03:00
Пълно и непълно и международно осиновяване
Правна помощ за осиновителя
Осиновяване на дете от чужденец
Осиновяване на дете от български гражданин и чужденец
Контакт с Аргументум

Семейният кодекс урежда пълно осиновяване и непълно осиновяване.

Цели се създаване на правна връзка, която замества липсващата биологична връзка между осиновителя и осиновения.

Специфично е осиновяването на дете от чужденец, поради което тази процедура третираме като специфично производство

Осиновяването има съществени правни последици и за осиновителя, и за осиновения – възниква правната възможност детето да наследява осиновителя си, създават се отношения на роднинство между детето и близките на осиновителя.

Можем да Ви бъдем полезни при:

 • Пълно осиновяване на дете
 • Непълно осиновяване на дете
 • Международно осиновяване

Пълното осиновяване цели цялостно заместване на биологичната връзка между осиновения и осиновителя.

Създадената правна връзка е напълно идентична с тази между биологичен родител и неговото дете.

Непълното осиновяване не прекъсва изцяло връзката на осиновения с биологичните му родители, като я допълва с нова връзка.

Правните последици от непълното осиновяване не са идентични с тези от пълното осиновяване, разликите са съществени.

Осиновяването на дете от чужденец е сложна процедура, която се развива паралелно в две държави.

Изискванията към чужденеца – осиновител са изключително завишени и многобройни, а използването на правна помощ е задължително.

Международно осиновяване е мислимо единствено с помощта на акредитирана организация.

Акредитираните организации отговарят на завишени изисквания, подлежат на строг контрол и разполагат с екип от специалисти.

За пълното осиновяване
За непълното осиновяване
За международното осиновяване
За акредитираните организации

Оказваме комплексно правно съдействие при пълно осиновяване, непълно осиновяване и международно осиновяване

Осиновяването е юридическа процедура, която цели създаване на правна връзка между две лица, подобна на връзката между родител и дете, с всички произтичащи от това житейски и правни последици.

Имаме готовност за оказване на правна помощ при:

 • Пълно осиновяване:

  Цялостно процесуално представителство в съда и представителство пред всички институции при пълно осиновяване на дете със съгласие на родителите и на дете с неизвестни родители;

 • Осиновяване на дете от съпруг:

  Цялостна правна помощ при осиновяване на дете на съпруг;

 • Осиновяване на внук:

  Цялостна правна помощ при осиновяване на внук от баба и/или дядо;

 • Непълно осиновяване на дете:

  Цялостно процесуално представителство и представителство пред всички институции при непълно осиновяване на дете;

 • Международно осиновяване:

  Комплексна правна помощ при международно осиновяване на дете – български гражданин от чужденец чрез акредитирана организация по международно осиновяване с богат и доказан опит в сферата на международните осиновявания.