Пълно правно обслужване на дружества|от Аргументум2018-04-30T16:27:44+03:00
Пълно правно обслужване на дружества
Пълно бизнес обслужване
Абонаментно обслужване на дружества и 24 часова консултация
Контакт с Аргументум

Имаме солиден опит в цялостното правно обслужване на търговски дружества и правни субекти с нестопанска цел:

Обслужване без почивен ден

Знаем, че Вашият бизнес е Вашият живот.

Животът никога не спира.

Нужда от юридическа консултация може да възникне във всеки един момент, на всяко едно място.

 • Ние също никога не спираме, а следваме Вашия ритъм;

 • Посрещаме нуждите на Вашия бизнес – когато и където те възникнат. Имаме готовност във всеки един момент да окажем правно съдействие във всяка една необходима форма;

 • Скрепяваме поетите от нас ангажименти чрез Договор за предоставяне на юридически услуги, който ни задължава в рамките на до 30 минути да реагираме на поставен от Клиента правен казус.

In-house консултация

От самото възникване на консултантската ни група възприехме най-пълноценната форма за консултиране на бизнеса – методът на in house консултацията и предоставянето й „на терен“ при Клиента.

Вярваме, че сме максимално полезни единствено, когато сме интегрирана част от Вашия екип.

Този подход има множество предимства:

 • Спестява от Вашето време и времето на Вашите служители;

 • Позволява максимална оперативност в предоставянето на правната консултация;

 • Гарантира максимална степен на корпоративна сигурност, защото анализът на необходимите документи се осъществява в контролирана от Клиента среда;

 • Единствено този подход позволява пълно функционално сливане на нашия екип с Вашия екип.

Детайлно вникване във Вашия бизнес

Не е възможно да консултираш бизнес, който не познаваш.

Опознаването на важните детайли е ключът към предоставяне на максимално полезна юридическа консултация.

Правилните отговори изискват точно поставени въпроси:

 • Кое Ви отличава от подобни на Вас партньорски и конкурентни фирми?

 • Какво е специфичното за Вашата дейност?

 • Какви са Вашите истински нужди?

 • Как Вашите нужди да намерят пълноценна правна охрана?

Изцяло личен подход

Ние задаваме може би  най-важния въпрос и заедно ще търсим отговора – какво е специфичното за Вас, собственикът, управителят, като личност?

Търговското дружество е абстрактна правна фигура, която се управлява от Вас. Вие сте индивидуална и неповторима личност.

Вие с право ще очаквате точно определен индивидуален подход, защото:

 • Вашият бизнес е директно продължение на Вашата личност, Вашето alter ego. Ние изцяло осъзнаваме тази зависимост и изключителното й значение;

 • Ако не можеш да се адаптираш към личността на Клиента, е невъзможно да се адаптираш към бизнеса му;

 • Опознавайки личността на Клиента, юридическият съветник се превръща в естествено продължение на неговата воля, само така може да облече волята на Клиента си в силни юридически инструменти, и да ги насочи в търсената от Клиента посока.

Абсолютна поверителност

Юридическият съветник е сред ключовите фигури в един бизнес.

Доверието в него трябва да бъде пълно, безусловно, инстинктивно.

Не случайно основното послание, което отправяме към Вас още от самото начало е „Доверието е наградата“.

Това послание изкристализира като фундаментален принцип в отношенията ни с нашите Клиенти и беше сведено до тази кратка и ясна сентенция след продължително анализиране на отношенията между Клиента и неговия юридически съветник:

 • Смело можем да твърдим – ние напълно осъзнаваме тежестта на това послание и моралните ангажименти, които съдържа в себе си;

 • Ще се борим за Вашето доверие във всеки един момент, защото то, доверието, е единственото, което има значение. Всичко останало е следствие от спечеленото доверие – хонорарите, препоръките, гордостта от постигнатите успехи;

 • Фундаментът на доверието, централният камък, който заключва арката, свързваща Клиента и юридическият му съветник, е тоталната поверителност;

 • Ние поставяме началото на тази връзка чрез подписване на изключително задължаващи Декларации за поверителност и етично поведение, вменяващи ни имуществена и наказателна отговорност.

Спомагаме за растежа на Вашия бизнес

Консултираме български и чуждестранни дружества от години.

През този период акумулирахме не само солиден юридически опит, но и значителна база с данни за дейността на различни юридически лица на територията на Република България.

 • Обслужваме Клиенти в най-разнообразни сфери на икономиката – от земеделски производители до крупни търговци на метали;

 • Знаем, че юридическата консултация намира своето естествено продължение в бизнес – консултацията. В много случаи сме съумявали да спомогнем за растежа на своите Клиенти, като сме ги свързвали с доказани търговски партньори;

 • През годините видяхме как различни бизнеси се развиха, а други – забавиха своя растеж или просто прекратиха дейност. Готови сме да споделим с Вас ценните уроци, които сме усвоили.