Мисия и принципи|от Аргументум2018-05-03T12:14:31+03:00
Мисия и принципи
Абсолютна поверителност
Заплащане при резултат
Контакт с Аргументум

Аргументум Консултантска Група беше създадена в разгара на голямата финансова криза от 2008 година.

Всяко начало е трудно, но стартирането на консултантска фирма в епицентъра на икономическа буря подложи на изпитание волята за успех и уменията на нашия екип.

Мнозина от Вас са преживели такива моменти на изпитание – и в тези моменти са доказали своята сила, умения за оцеляване и победа.

И за нас тези усилни години се превърнаха в най-голямото ни предимство – доказахме, че можем не само да оцелеем, но и да се развиваме, да сме все по-добри –  в най-сурови условия.

От дистанцията на изминалото време с удовлетворение анализираме постигнатото.

Създадохме много лоялни клиенти и приятели, установихме трайни, ползотворни контакти сред българските институции.

Изградихме екип от професионалисти, които не работят, за да живеят, а живеят чрез работата си.

Противно на общоприетите схващания – правото, предоставянето на юридическа и бизнес консултация, не само може – трябва да ангажира личности с висок морал и етичен стандарт, посветен на постигането на максималния възможен резултат, на непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване.

Нашите принципи са здравата професионално-етична основа върху която сме стъпили, от нея можем да гледаме с увереност към професионалното си бъдеще:

Венцислав Стоевски, Управител

Преди време адресирах бъдещ Клиент с лично писмо, посветено на предимствата да повериш правните си и бизнес интереси на Аргументум Консултантска Група.

Това откровено писмо е публикувано на този линк, за да демонстрира на практика нашите принципи, духът, който се стремим да следваме в отношенията ни с Клиента.

Съдейки по някои от препоръките, които публикуваме в раздел „Препоръки“ – усилията ни се оценяват

Венцислав Стоевски, Основател и Управител, Аргументум Консултантска Група

Signature_1

 Доверието е наградата

Най-ценният ни капитал е доверието на Клиента.

Доверието ни дава увереността, че добре свършената работа ще бъде възнаградена с още работа.

Доверието в нас води и до препоръките на доволния Клиент – те са единствената гаранция за сигурен, стабилен растеж на консултантската ни група.

Ето защо изграждането на абсолютно, инстинктивно доверие в предоставяните от нас правни услуги, е фундаментален принцип и основен наш приоритет.

 Абсолютна поверителност

Правният консултант е сред най-доверените фигури на Клиента – без  значение дали той е търговско дружество или частно лице.

Юридическият съветник е въвлечен в деликатни бизнес и лични отношения, най-често тези отношения са със значим икономически потенциал.

Гарантираме пълна поверителност на обслужваните правни и икономически интереси, защото поверителността е фундамента на доверието в нашите услуги.

 Само резултатът има значение

Постигането на безспорен, категоричен резултат е единственото, което има значение за Клиента.

Доверието изключва провала, а битката за доверието на Клиента е основен наш приоритет.

Ето защо непоколебимо преследваме положителен резултат и се ангажираме само със смислени правни и бизнес казуси.

Истинската правна консултация е и да откажеш задание, когато знаеш, че е невъзможно да бъде доставен реален резултат.

Тази професионална почтеност и интегритет винаги се оценяват високо от Клиента в перспектива.

 Възнаграждение се дължи за добре свършена работа

Последователно следваме принципа за резултативност и в уговарянето на дължимото възнаграждение.

Вярваме, че единствено добре свършената работа заслужава да бъде възнаградена – при постигане на обещания резултат.

Това разбиране води и до истинската награда – доверието на Клиента.

Резултативното възнаграждение е развито подробно в раздела, представящ финансовите взаимоотношения с нашите Клиенти.

 Пълна яснота и последваща прозрачност

От изключително значение е в самото начало на възлагане на правния казус Клиентът да има пълна, предварителна яснота за постижимите резултати.

Изготвяните от нас правни становища реалистично очертават неговите правни и бизнес възможности.

Клиентът трябва да бъде информиран своевременно за всички последващи действия и за тяхното значение – на ясен, разбираем език.

Гарантираме пълна яснота и относно стойността на предоставяните услуги и размера на очакваните разноски.

 Kлиентски контрол

Правната материя е чужда за по-голямата част от нашите Клиенти.

Истинската правна консултация изисква непрекъснато информиране на Клиента за хода на развитие на възложеното задание.

Когато Клиентът контролира възложеното правно задание той е уверен, че казусът се развива в правилната посока.

Създадохме  и поддържаме система за онлайн клиентски контрол, чрез която нашите Клиенти следят в реално време развитието на техните правни казуси.

 Пълно разбиране на обслужвания бизнес

Посвещаваме много енергия за достигане до пълно разбиране на обслужваните от нас бизнеси.

Не е възможно да се предостави качествена правна консултация за бизнес, който не познаваш.

Следването на този принцип ни обогатява като професионалисти, защото придобиваме наистина задълбочени познания за множество икономически сфери на дейност.

 Изцяло личен подход

Всяко търговско предприятие следва специфични за него бизнес практики и процеси.

Всеки управител и собственик на бизнес е характерна и индивидуална личност, всеки частен клиент е уникален сам по себе си.

Напасването на правния консултант към спецификите на конкретния бизнес, към личността на неговия управител и собственик, към особеностите на частния клиент, е основно изискване за предоставяне на пълна консултация и постигане на търсения резултат.

 Непрекъсната правна помощ

Клиентът не може и не трябва да съобразява динамиката на бизнеса си и на житейския си път с работното време на правния консултант.

Обратното – правният консултант трябва да е на разположение непрекъснато, защото правен казус, бизнес – дилема или извънредна житейска ситуация могат да възникнат във всеки един момент.

Ние действително сме на разположение винаги за своите Клиенти – защото доверие може да бъде завоювано единствено чрез пълна отдаденост.

 Клиентът е приятел, консултантът е съюзник

Доверието не е просто дума – то е емоционално състояние, базирано на многократни действия по отвоюването му.

Истинското доверие, обаче, е възможно единствено чрез изграждането на органична лична връзка между Клиента и правния консултант.

Бизнес-отношенията с нашите Клиенти са основани преди всичко на изграждане на тази лична връзка на доверие и приятелство – осъзнаването на факта, че разполагаш преди всичко с доверен съюзник, партньор и приятел.

Отношенията, градени с години, ни обогатяват не само като професионалисти, но и като личности.

Правният консултант предоставя изключително лична услуга, а нейното качество в много голяма степен се определя от личността на консултанта, от неговия интегритет.