Възнаграждение и адвокатски хонорар | от Аргументум2018-04-30T16:27:34+03:00
Резултативен адвокатски хонорар
Възнаграждение при резултат
Безплатно запознаване с казуса
Контакт с Аргументум

Цената на правната услуга и на бизнес консултацията е първата пресечна точка между интересите на Клиента и на консултантската фирма.

Трябва да бъде постигнат перфектен баланс между тези два интереса при определянето на възнаграждението или на хонорара.

Те не могат да бъдат неоправдано високи, защото Клиентът ще бъде отблъснат от очевидната несправедливост на предложения размер.

Не могат да бъдат и твърде ниски – ниската цена може да отблъсне разумния Клиент точно както високата цена, тя не може да покрие направените разходи и не на последно място – твърде ниската цена е признак за нелоялна конкуренция спрямо други консултантски фирми.

Справедливо консултантско и адвокатско възнаграждение може да бъде определено само при стриктното прилагане на следните принципи:

Всяка фирма има нужда от постоянна правна помощ, възможност да контролира нейната цена и условията за прекратяване на абонамента.

Предоставяме абонаментна правна услуга, която обхваща всички сфери на дейност на Вашата фирма.

Резултативното възнаграждение е мощен мотиватор  – нищо не вдъхва по-голяма доверие у Клиента от увереността, че той ще плати единствено при доставен резултат.

Възнаграждение се дължи само за добре свършена работа и при доставен безспорен резултат.

Резултативният бонус е гъвкав инструмент за договаряне на консултантско възнаграждение и се дължи при доставяне на извънреден резултат от изключителна полза за Клиента.

Резултативният бонус се дължи при предварително договаряне и доставяне на полезния резултат.

Резултативният адвокатски хонорар постига баланс между желанието на Клиента да бъде обслужен от възможно най-добрия адвокат и стремежа му да минимизира адвокатските разноски.

Резултативният адвокатски хонорар осигурява достъп до най-добрата възможна адвокатска помощ, като оптимизира разноските.

Абонаментни планове
Заплащане при резултат
Резултативен бонус
Резултативен адвокатски хонорар

 Безплатно запознаване с казуса

Запознаването с казуса е първата стъпка в едно бъдещо, доверено партньорство с Клиента.

От изключително значение е първата среща с него и влизането в детайли на правния казус, колекторската задача или информационното задание, да е безплатно.

Увереността на Клиента, че в тази първа среща времето не се измерва с пари, му дава нужния комфорт, за да сподели съществена за постигането на съвместен успех информация.

Възнаграждение може да се претендира само, ако в рамките на тази първа среща бъде предоставена реална, пълна и изчерпателна правна консултация – защото много казуси могат да бъдат разрешени и чрез еднократна среща.

 Съобразяване с възможностите на Клиента

Всеки бизнес и частен клиент разполага с различни финансови възможности.

При определяне на нашия хонорар винаги се съобразяваме с финансовите възможности на Клиента и се стремим да предложим справедлива цена.

 Ясна оферта и чисти параметри

Справедливото консултантско възнаграждение или адвокатски хонорар трябва да бъдат защитени пред Клиента.

Важно е Клиентът да достигне до правилно разбиране за естеството на планираните процедури, тяхната относителна сложност и очаквания ефект.

Изисква се пълна предварителна яснота за вида на услугите, включени в цената и евентуалните бъдещи разноски.

Бюджетът на Клиента не е неограничен и към неговите финансови средства трябва да се подхожда с максимална отговорност.

 Заплащане при резултат

Нищо не вдъхва по-голяма увереност в мотивацията и добросъвестността на правния консултант от договарянето на резултативен хонорар.

Стремим се винаги, когато е възможно, да обвързваме нашето възнаграждение с постигнат резултат.

 Ясно дефинирана отговорност на консултанта

Високият професионален стандарт, който се стремим да следваме, ни задължава да подписваме ангажиращи договори, предвиждащи  тежки санкции и неустойки в случай на неизпълнение и предизвикване на загуби и ползи.