Предбрачен и брачен договор | от Аргументум2018-04-30T16:27:38+03:00
Предбрачен и брачен договор
Имуществени отношения между съпрузите
Сключване и изменение на предбрачен и брачен договор
Изготвяне на предбрачен и брачен договор
Контакт с Аргументум

Сред най-съществените промени в Семейния кодекс е възможността за съпрузите, преди брака или по време на брака, да сключат брачен договор.

В Република България сключването на брачен договор е сравнително ново явление, което се радва на масова практика в множество държави в и извън Европейския съюз.

Ние предлагаме:

 • Консултация на партньорите за ползите от сключване на предбрачен или брачен договор

 • Изготвяне на предбрачен и брачен договор

 • Сключване на предбрачен и брачен договор

 • Изменение и прекратяване на брачен и предбрачен договор

Имуществените отношения между съпрузите са едни от най-съществените аспекти на гражданския брак.

Разбирането им е важно за хармоничното съвместно съжителство на съпружеската двойка.

Предбрачният и брачният договор въвеждат пълна яснота в имуществените отношения между съпрузите.

Сключването на такъв договор спестява много от потенциалните и бъдещите проблеми.

Брачен договор се сключва задължително пред Нотариус и подлежи на вписване.

За изменението и прекратяването на брачния договор важат общите правила.

Видове имуществени отношения
Предимства на брачния договор
Сключване на брачния договор

Предлагаме комплексна правна услуга по изготвяне на предбрачен и брачен договор

Все повече български семейства избират да уредят своите имуществени отношения чрез предбрачен или брачен договор, постигайки пълна яснота за режима на своите имуществени отношения по време на брака и след неговото прекратяване.

Можем да Ви бъдем полезни чрез:

 • Консултация за значението на брачния договор:

  Провеждане на срещи със съпрузите за достигане до пълно разбиране на спецификите на техните отношения и действителната им воля;

 • Преодоляване на нежеланието за сключване на брачен договор:

  Осигуряване на присъствието на семеен психолог в случаите, когато е налице нежелание или неразбиране на единия от съпрузите относно ползите от сключването на предбрачен или брачен договор и мотивите на другия съпруг да иска сключването на такъв договор;

 • Изготвяне на предбрачен и брачен договор:

  Прецизно изготвяне на предбрачен и брачен договор след достигане до пълно разбиране за спецификите в отношенията на конкретната двойка;

 • Представителство пред Нотариус:

  Правно съдействие пред Нотариус във връзка с нотариалното производство по заверка на съдържанието на предбрачен и брачен договор и на подписите на страните по него;

 • Представителство пред Агенция по вписванията:

  Правна помощ и съдействие във връзка с регистриране на брачен и предбрачен договор в Централния електронен регистър;

 • Правна помощ при изменение на брачния договор:

  Пълно правно обслужване на промените в имущественото състояние и бъдещи изменения в отношенията между съпрузите.