Издръжка: определяне чрез съд и оспорване | от Аргументум2018-04-30T16:27:37+03:00
Определяне на издръжка по съдебен ред
Оспорване на размер на издръжка
Принудително изплащане на издръжка
Защита на осъдения да заплаща издръжка
Контакт с Аргументум

Задълженията за издръжка са сред фундаментите на българското семейство.

Те са юридически израз на нравствената повеля за взаимопомощ между членовете на семейството и за грижата и подкрепата между тях.

Тези задължения представляват „полагане на грижи и подпомагане морално и материално” на възрастните, болните и нетрудоспособните членове на семейството и са една от основните функции на семейството.

Можем да Ви окажем съдействие при:

 • Определяне на размер на издръжка
 • Завеждане на дело за издръжка
 • Принудително изплащане на издръжката
 • Защита на осъдения да заплаща издръжката

Издръжката се дължи от точно определени лица.

 Поредността на дължащите издръжка е от голямо значение.

Не всички лица имат право на издръжка.

Определени лица са лишени от това право.

Издръжката може да се претендира чрез съд.

Решението подлежи на принудително изпълнение.

За дължащите издръжка
За имащите право на издръжка
Осъждане за издръжка

Оказваме пълна правна помощ при претендиране на издръжка

Претендирането на издръжката, особено, когато задълженият не желае доброволно да я предостави, е деликатен процес.

Отношенията между спорещите страни често са обтегнати и дълбоко емоционални.

Доброволното предоставяне на издръжката е винаги за предпочитане.

На разположение сме при:

 • Определяне на размера на издръжката:

  Консултиране за правното основание за претендиране на издръжка и нейният очакван размер;

 • Проучване на имотното състояние на дължащия издръжката:

  Проучване на действителното имотно състояние на дължащия издръжка чрез прилагане на разузнавателните способи на подразделението Аргументум | Интел;

 • Преговори с дължащия издръжката:

  Провеждане на извънсъдебни преговори с дължащия издръжка за постигане на извънсъдебно споразумение за определяне на нейния размер и реда за нейното изплащане;

 • Завеждане на дело за издръжка:

  Изготвяне на искова молба и пълно процесуално представителство на търсещия издръжката в хода на съдебното производство;

 • Принудително изплащане на издръжката:

  Представителство на търсещия издръжка пред частен съдебен изпълнител във връзка с принудително изплащане на задължение за издръжката;

 • Защита на осъдения за изплащане на издръжка:

  Правна защита на лицето, срещу което се претендира изплащане на издръжката и пълно процесуално представителство пред съд и частен съдебен изпълнител.