Персонално разузнаване | от Аргументум2018-04-30T16:27:32+03:00
Рискове при наемане на частен детектив
Персонално разузнаване на физически лица
Издирване на изчезнали лица, предбрачно проучване, проучване на съпруг, доказателства за изневяра и развод
Контакт с Аргументум

Детективската дейност е правилно да се нарича Персонално разузнаване.

Снабдяването с информация за физическите лица, техните действия и мотиви, както и документирането им чрез снимки, аудио и видео записи, е обгърната в романтичната фигура на частен детектив.

Не случайно използваме израза „романтична фигура“ – огромната част от нашите Клиенти сглобяват представата си за частен детектив чрез холивудски кадри и страниците на шпионските романи.

Много частни детективи също черпят вдъхновението си от същите източници и се опитват да предлагат услуги, за които имат бегла и най-често неточна представа.

Последиците от наемането на самозван или неопитен частен детектив могат да бъдат изключително сериозни за поръчителя на детективска услуга.

Строго препоръчително е използването единствено на високо-специализирана услуга по снабдяване с писмени и снимкови доказателства, видео и аудио записи чрез изцяло законни способи.

Гарантираме доставянето на информационна услуга, която ще бъде годно доказателствено средство и заплащане единствено при доставен резултат.

Можем да Ви бъдем полезни при:

Някои от дейностите на частния детектив са полу-законни, други са противоконституционни, а трети са престъпни.

Възможно е поръчителят на детективска услуга понесе наказателна отговорност.

Наемането на самозван, неопитен или недобросъвестен частен детектив може да има изключително сериозни последици за Клиента.

Възможно е поръчителят на детективска услуга да се превърне в жертва на измама и изнудване.

Персоналното разузнаване е професионалното лице на частната детективска дейност и може да бъде извършвано само от организиран екип.

Прилагат се единствено законосъобразни способи и най-добри професионално-етични практики.

Особености на детективската дейност
Рискове при наемането на частен детектив
Запознайте се с най-добрите практики

 Предбрачно проучване

Встъпването в граждански брак е решение от голямо значение и въпреки, че е емоционално наситено, то трябва да бъде и рационално.

С особена сила това важи за встъпващите в брак, когато единият партньор разполага със значителни финансови средства и утвърдени социални позиции.

Важно е предварително да се докаже, че  другият партньор не цели единствено финансова изгода от брака и няма да увреди социалните позиции на съпруга си.

Допълнителен инструмент за предбрачна защита е Предбрачният договор.

Предлагаме комплексна услуга по предбрачно проучване чрез:

 • Доклад за самоличността на предбрачния партньор;

 • Психологически профил, социален профил и свързаност на бъдещия съпруг с други физически лица и икономически субекти;

 • Реална история и биография на бъдещия съпруг.

 Проучване на съпруг

Личността на партньорите търпи промяна и развитие в брака, а понякога тези изменения са неблагоприятни.

Налага се достигане до обективната истина за действията, мотивите и постъпките на брачния партньор.

Предлагаме услуга по проучване на съпруг чрез:

 • Доклад за служебната, професионалната и личната активност на брачния партньор;

 • Осигуряване на доказателства за изневяра или злоупотреба с доверието на брачния партньор;

 • Снабдяване с доказателства за увреждащи действия на брачния партньор, насочени срещу семейното имуществодецата и брачната връзка;

 • Изготвяне на правно становище за действия, представляващи нарушение на клаузи на предбрачен и брачен договор;

 • Организиране на доказателства за непоправимо и дълбоко разстройство на брака поради вина на партньора, приложими в планиран развод по взаимно съгласие или развод по исков ред.

 Издирване на лица

Издирването на физически лица е изключително важна и най-често болезнена тема за хиляди български семейства и частни субекти.

На разположение сме при издирване на физически лица в следните хипотези:

 • Издирване на съсобственик и сънаследник:

  Българският закон задължава продажбата на съсобствена вещ и делбата на съсобствена вещ да се извършва с участието и съгласието на всички съсобственици и сънаследници.

  Подчертава се, че в някои хипотези делбеният съд може да допусне делбата на съсобствена вещ при отсъствието на съсобственик.

  Често се налага издирването на физическо лице – съсобственик или наследник, за продажба на съсобствен недвижим имот или делба на съсобствена вещ (най-често недвижим имот).

 • Издирване на избягало дете:

  Бягството на дете от дома му е драматично събитие за неговите родители и най-често за самото дете, което може да се превърне в жертва на трафик на хора и друг вид престъпления.

  Оказваме съдействие при издирване на напуснало дома си дете.

 • Издирване на укриващо се лице:

  Физическите лица се укриват или в желанието си да предпазят личния си живот, започвайки „на чисто“, или за да избегнат правосъдието.

  Близките на укриващите се лица имат интерес от установяване на тяхното местоположение и подновяване на контакта си с тях.

 • Издирване на безвестно изчезнало лице:

  Българският закон борави с термина „безвестно изчезнало лице“, а обичайно се използва израза „безследно изчезнало лице“.

  Издирването на безвестно или безследно изчезнали лица е драматично за техните близки, които са изправени пред перспективата по прогласяването им за безвестно изчезнали по съдебен ред, което действие се приравнява на смърт на лицето и откриване на неговото наследство.

 Издирване на документи

Издирването на документи е високоспециализирана правна услуга, която намира приложение в много сфери на гражданското право.

Оказваме съдействие в следните хипотези на липсващи документи:

 • Издирване на завещание и на завет:

  На завещанието и завета е посветен цял отделен раздел от правните услуги на Аргументум Консултантска група.

  Издирване на завещание и завет се налага при изготвени саморъчни завещания и завети, които не са депозирани при нотариус.

  В случай, че на наследника или заветника е известно завещателно разпореждане в негова полза, но не знае къде се намира то, може да бъде ангажирана специализирана правна помощ по установяване на местоположението на документа;

 • Издирване на други изчезнали и липсващи документи:

  Не е възможно да се изброят всички възможни хипотези на изчезнали или липсващи документи – те варират от изгубени нотариални актове до съзнателно укрити протоколи, разписки, ценни книги.

  В случай на необходимост от разкриване на местоположението на изчезнал  или липсващ документ, трябва да бъде ангажирана професионален юридически екип.