Наследство: Откриване | Приемане | Продажба2018-04-30T16:27:37+03:00
Приемане на наследство
Продажба на наследство
Приемане на наследство
Откриване, приемане и продажба на наследство
Контакт с Аргументум

Погрешно се смята, че наследяването се изчерпва единствено с придобиване на имуществото на покойния наследодател.

Недооценява се обстоятелството, че едновременно с правата, наследниците придобиват и задълженията на наследодателя.

Понякога тези задължения надхвърлят многократно собствеността на наследодателя и при това положение придобиването на наследството обременява наследниците, вместо да ги облагодетелства.

От друга страна много кредитори погрешно смятат, че със смъртта на длъжника вземането им се погасява.

То преминава върху приелите наследството наследници и те могат да бъдат принудени да изплатят задължението на наследодателя.

В случай на наследяване предлагаме следните услуги:

 • Определяне на размер на наследствен дял
 • Откриване на наследство
 • Приемане на наследство
 • Продажба на наследство

Наследството е съвкупност от права и задължения.

Правото на наследяване възниква по закон или чрез завещание.

С приемане на наследството се придобиват правата и задълженията на наследодателя.

Приемането на наследството е правно действие с голямо значение в множество посоки.

Наследство се приема по няколко различни начина.

Всеки от тях изисква извършване на определени действия.

Чрез договора за продажба на наследство се продава наследството в цялост.

Продажба на бъдещо наследство е недействителна.

За видовете наследяване
Последици от наследяването
Начини за приемане на наследство
За продажбата на наследство

Имаме готовност за оказване на пълна правна помощ на наследниците

Наследството може да бъде прието след неговото откриване – в момента на смъртта на наследодателя или в момента на влизане в сила на решението на съда за обявяване на смъртта на безвестно отсъстващо лице.

Наследникът, приел наследство, се обременява със задълженията на своя наследодател и може да бъде преследван от неговите кредитори.

Можем да Ви бъдем полезни при:

 • Определяне на размера на наследствените дялове:

  Предоставяне на правно становище за съществуващо право за наследяване по закон и определяне на размера на наследствен дял;

 • Откриване на наследство:

  Представителство на близките на починалия наследодател пред компетентните български институции, участващи в процедурата по откриване на наследството;

 • Приемане на наследство:

  Правно съдействие пред Нотариус за изготвяне на нотариално заверено съгласие за приемане на наследство и процесуално представителство пред  районен съд за подаване на заявление за приемане на наследство;

 • Продажба на наследство:

  Изготвяне на договор за продажба на наследство и правно съдействие пред Нотариус, включително на двете страни, по нотариална заверка на подписите на страните.

  Представителство пред Агенция по вписванията по вписване на договор за продажба на наследство с включени в наследството недвижими имоти.