Запазена част на наследника | Отказ от наследство2018-04-30T16:27:36+03:00
Защита на наследника: отказ от наследство
Защита на наследник: приемане на наследство под опис
Защита на запазена част от наследството
Защита на кредитора на наследството
Контакт с Аргументум

Често наследници се ощетяват от други сънаследници или от самия наследодател – когато чрез завещание или дарение е била накърнена тяхна запазена част.

Приемайки наследството, наследникът се облагодетелства с имуществото на наследодателя, но се обременява с неговите задължения, което налага превантивна или последваща защита на наследника от кредиторите на наследодателя.

Смъртта на наследодателя засяга и неговите кредитори – мнозина от тях смятат, че смъртта погасява задължението, а всъщност то преминава върху приелите наследството наследници.

И ако наследникът е приживе нямал достатъчно имущество, за да бъде удовлетворен кредитора, последният може да се окаже в по-благоприятно положение, ако наследството бъде прието от наследници с достатъчно имущество за покриване на дължимото вземане.

Можем да Ви окажем съдействие при:

  • Възстановяване на запазена част от наследство
  • Проучване на наследство
  • Отказ от наследство
  • Приемане на наследство под опис
  • Защита от кредитори на наследството
  • Защита на кредитора на наследството
  • Претендиране на задължения от наследник

Определени наследници разполагат по закон със запазена част от наследството, която не може да бъде накърнявана.

Запазена част може да бъде възстановена по съдебен ред.

Наследникът може да се защити от кредиторите на наследодателя чрез отказ от наследство и приемане на наследство под опис.

Предварителна защита на наследника е изключително ефикасна.

Наследникът, приел наследство с големи задължения, може да бъде преследван от кредиторите на наследодателя.

Препоръчително е използването на експертна правна помощ.

Смъртта на наследодателя не погасява вземанията му и не прекратява водените срещу него съдебни дела. 

Кредиторът може да търси дължимите суми от наследниците и да води дела срещу тях.

За запазената част от наследството
Отказ от наследство и опис
Защита на наследника от кредитори
Претенции към наследника

Предлагаме експертна правна помощ по защита на наследника и защита на кредиторите на наследството

Възможно е да се окаже, че пасивите на наследствената маса надвишават значително активите или задълженията са в такъв размер, че приемането на наследството може да създаде проблеми в перспектива.

С приемане на наследството наследниците поемат задълженията на наследодателя и кредиторът може да се обърне към тях за изплащане на дължимите суми.

На разположение сме за: