Изпълнително дело пред ЧСИ и ДСИ | от Аргументум2018-05-01T13:13:22+03:00
Изпълнително производство пред съдебен изпълнител - ЧСИ и ДСИ
Изпълнително дело пред частен съдебен изпълнител
Запор и възбрана от частен съдебен изпълнител
Контакт с Аргументум

Изпълнителен лист, Заповед за изпълнение или за незабавно изпълнение, Заповед за обезпечение на бъдещ иск и други документи, издадени от български съд или арбитражна институция могат да бъдат приведени в действие чрез частен или държавен съдебен изпълнител (ЧСИ и ДСИ).

Чрез съдебен изпълнител се извършва и публична продан на движимо и недвижимо имущество : като способ за удовлетворение на взискателя или в изпълнение на съдебна делба на имущество.

Съдебно-изпълнителното производство е стриктно регламентирана процедура, която се извършва в интерес на кредитора – взискател, но трябва да охранява и интересите на осъдения длъжник.

Действията на съдебен изпълнител, които са противозаконни, могат да бъдат обжалвани, а изпълнителното производство може да бъде спирано и прекратявано.

Оказваме пълно съдействие в изпълнителното производство пред частен съдебен изпълнител и държавен съдебен изпълнител чрез:

Изпълнително производство пред частен или държавен съдебен изпълнител се образува по молба на заинтересования взискател.

Препоръчително е използването на квалифицирана правна помощ.

Изпълнителното производство пред ЧСИ или ДСИ може да бъде спирано, отлагано, възобновявано и прекратявано.

При извършването на действия по спиране и прекратяване важат определени срокове.

Действията на частен или държавен съдебен изпълнител могат да бъдат обжалвани, когато са незаконосъобразни.

Жалба срещу ЧСИ или ДСИ може да бъде подадена от взискател, длъжник и трети лица.

Образуване на изпълнителното дело
Спиране, възобновяване и прекратяване
Обжалване на действията на ЧСИ

 Образуване на изпълнително дело

Изпълнително дело се образува по искане на взискателя въз основа на Изпълнителен лист, Заповед за изпълнение и за незабавно изпълнение, съдебно решение и други.

Имаме готовност за оказване на пълно съдействие при образуване на изпълнително дело чрез:

 • Изготвяне на молба за образуване на изпълнително дело;

 • Представителство пред частен или държавен съдебен изпълнител при образуване на изпълнително дело;

 • Процесуално представителство в хода на изпълнителното производство до окончателно приключване на изпълнителното дело.

 Спиране, отлагане и възобновяване на изпълнително дело

Изпълнителните производства могат да бъдат спирани и възобновявани, а изпълнителните действия – отлагани при определени предпоставки.

На разположение сме за промени по изпълнителното дело чрез:

 • Изготвяне на молба до компетентния съд или до съдебен изпълнител за спиране и възобновяване на изпълнителното дело;

 • Изготвяне на искане за възобновяване на изпълнителното дело или отлагане на изпълнителните действия;

 • Процесуално представителство в хода на процедурата по спиране и възобновяване;

 Прекратяване на изпълнително дело

Изпълнителното дело трябва да бъде прекратено чрез Постановление за прекратяване при настъпване на предпоставките за това.

На разположение сме за прекратяване на изпълнителното дело чрез:

 • Завеждане на искане на взискател за прекратяване на изпълнително дело;

 • Завеждане на искане на длъжник за прекратяване на изпълнително дело;

 • Процесуално представителство пред компетентния български съд по обезсилване на Изпълнителен лист и отмяна на акта, въз основа на който е издаден Изпълнителен лист;

 • Представителство пред съдебния изпълнител до окончателно прекратяване на изпълнителното дело, вдигане на запорите, заличаване на възбраните и премахването на останалите обезпечителни мерки.

 Изпълнително дело по обезпечение на бъдещ иск

Изпълнително-обезпечителното производство се различава от типичното изпълнително производство, защото не се извършват изпълнителни действия, а единствено се налагат запори и възбрани.

Можем да Ви бъдем полезни при привеждане в изпълнение на обезпечителни мерки чрез:

 • Изготвяне на молба за привеждане в действие на допуснати от съда обезпечителни мерки по бъдещ иск на кредитора;

 • Процесуално представителство пред ЧСИ, ДСИ и съда във връзка с обезпечително-изпълнителното производство;

 • Обжалване на допуснатото обезпечение пред издалия Обезпечителната заповед съд.

 Публична продан на съсобствен имот или вещ

Публична продан на движима вещ или недвижим имот, които не могат да бъдат реално поделени, се извършва чрез частен съдебен или публичен съдебен изпълнител.

Оказваме пълна правна помощ на съсобственика и наддавача чрез:

 • Представителство пред съдебния изпълнител във връзка с извършването на публичната продан;

 • Представителство пред останалите съсобственици и наддавачите в процедурата по публична продан;

 • Процесуално представителство пред делбения съд във връзка с проданта на съсобствената вещ и разпределението на продажбената цена между нейните съсобственици.

 Обжалване на действията на частен и държавен съдебен изпълнител

Действията на съдебния изпълнител трябва да бъдат обжалвани, когато е нарушен материалния или процесуалния закон.

Можем да Ви бъдем полезни при:

 • Обжалване от взискателя на действията на ЧСИ или ДСИ;

 • Обжалване от длъжника на действията на ЧСИ или ДСИ;

 • Обжалване от трето лице – конкурентен кредитор, наддавач и други;

 • Процесуално представителство пред компетентния окръжен съд при обжалване на действията на съдебния изпълнител;

 • Ангажиране на имуществената и дисциплинарната отговорност на частен или публичен съдебен изпълнител.