Защита от домашно насилие | от Аргументум2018-04-30T16:27:37+03:00
Закрила от домашно насилие
Защита от домашно насилие
Физическо домашно насилие
Физическо домашно насилие, сексуално домашно насилие, емоционално домашно насилие
Контакт с Аргументум

Има различни видове домашно насилие – физическо, емоционално и сексуално.

То е посегателство върху личността на жертвата, което в много интензивна степен нанася психически и емоционални щети.

Поради тези причини в Република България е в сила Закон за защита срещу домашното насилие, функционират и множество правителствени и неправителствени организации, посветени на превенцията и преодоляването на психическите и емоционалните травми, понесени от жертви на домашно насилие.

В случай на домашно насилие, можем да ви бъдем полезни при:

 • Психологическа подкрепа на жертвата от домашно насилие
 • Осигуряване на доказателства за домашно насилие
 • Спешни полицейски мерки за закрила от домашно насилие
 • Незабавна съдебна защита на жертвата на домашно насилие

Жертвата на домашно насилие е особено уязвима, защото срещу най-близките си хора тя не изгражда защитни механизми.

Домашното насилие разрушава психиката на жертвата и може да я превърне в насилник.

Физическото насилие погрешно се смята за единствения вид домашно насилие.

То не се изчерпва само с нанасяне на физически удари.

Сексуалното насилие е разрушително за жертвата.

Насилникът разрушава сърцевината на душевността на жертвата.

Често мъжете стават жертва на емоционално насилие от своите партньори.

Финансовото насилие е вид емоционално насилие, а типичната жертва е жената.

Вижте повече за домашното насилие
Видове физическо насилие
Видове сексуално насилие
Емоционално и финансово насилие

Предоставяме пълна правна помощ на жертви на всички видове домашно насилие

Опустошителното действие на домашното насилие се дължи преди всичко на обстоятелството, че жертвата е атакувана в най-интимната си област, от най-близкия си човек, в собствения си дом – пространство, което по дефиниция се възприема като сигурно и спокойно, като преградна стена срещу тревогите, проблемите и кризите, възникващи в и създавани от външния свят.

На разположение сме за:

 • Психологическа подкрепа за жертвата:

  Безплатно провеждане на среща с жертвата на домашно насилие за проучване на естеството на извършеното насилие и очертаване на ясна стратегия за справяне с проблема в присъствието на специалист – психолог;

 • Набавяне на доказателства за домашно насилие:

  Снабдяване на жертвата на домашно насилие с всички видове необходими доказателства са понесените физически и психически щети – медицински свидетелства, съдебно-психиатрични експертизи, протоколи от срещи със свидетели на акта на домашно насилие;

 • Справяне с последиците от насилието:

  Организиране на срещи със специалист по превенция и справяне с последиците от домашно насилие за изграждане на защитни механизми у жертвата срещу действията на насилника;

 • Спешни полицейски мерки за закрила на жертвата на домашно насилие:

  Процесуално представителство на жертвата на домашно насилие пред компетентното районно полицейско управление за подаване на молба за налагане на спешни мерки по защита;

 • Незабавна съдебна защита на жертвата на домашно насиие:

  Пълно процесуално представителство на жертвата на домашно насилие пред районен съд по постановяване на заповед за  незабавна защита в срок до 24 часа при пряка и непосредствена последваща опасност за живота или здравето на жертвата;

 • Съдебна защита на жертвата на домашно насилие:

  Пълно процесуално представителство на жертвата на домашно насилие пред районен съд по искане за защита чрез всички мерки по Закон за защита от домашното насилие.

 • Контрол на ограничителните мерки:

  Правна помощ и съдействие на жертвата на домашно насилие след налагане на мерките по защита в случай на тяхното нарушаване от страна на извършителя на домашно насилие;

 • Правна защита на лице, преследвано за домашно насилие:

  Правна помощ на лице, срещу което са предприети действия по обвинение в извършване на домашно насилие, процесуално представителство в съд и представителство пред всички институции.