Завещание и завет | от Аргументум2018-04-30T16:27:36+03:00
Саморъчно и нотариално завещание и завет
Изготвяне на завещание
Оспорване на завещание
Приемане на саморъчно и нотариално завещание и завет, обявяване
Контакт с Аргументум

Всяко физическо лице има право да се разпорежда със своето имущество в случай на своята смърт чрез саморъчно и нотариално завещание или завет.

Правото да се завещае имущество, обаче, не е неограничено – то не може да бъде упражнявано по начин, който накърнява запазена част на наследяващите по закон.

Завещанието и заветът, от своя страна, могат да бъдат отменяни или атакувани – когато лицето, в полза на което е завещано имущество се окаже недостоен, когато завещанието съдържа порок или когато накърнява запазена част на наследник.

Можем да Ви бъдем полезни при:

 • Изготвяне на саморъчно и нотариално завещание и завет
 • Издирване на завещание и завет
 • Обявяване на завещание и завет
 • Промяна и отмяна на завещание и завет
 • Оспорване на завещание и завет

Чрез завещание едно лице се разпорежда с цялото или с част от своето имущество в полза на друго лице.

Завещанията са саморъчни или нотариални и трябва да отговарят на определени изисквания.

Чрез завет едно лице се разпорежда с конкретно свое право или имущество в полза на друго лице.

Заветът е известен и като завещание от частен характер.

Обявяването на завещание се отнася както до саморъчните, така и до нотариалните завещания.

Обявяване може да иска всяко заинтересовано лице, а процедурата крие редица особености.

Изпълняват се действителни завещания, а нищожните и унищожаемите завещания се обезсилват.

Завещанията могат да бъдат променяни, отменяни и намалявани, ако нарушават запазена част.

Видове завещания
Особености на завета
Обявяване на завещание
Промяна и отмяна на завещание

Имаме готовност за оказване на пълна правна помощ при изготвяне на завещания и завети, тяхното изпълнение, изменение и атакуване

 

Завещанието и заветът са едностранни правни сделки, с които едно физическо лице (завещател) се разпорежда за след своята смърт с част или с цялото си разполагаемо имущество в полза на едно или повече физически лица, юридически лица или държавата.

На разположение сме за:

 • Изготвяне на саморъчно и нотариално завещание и завет:

  Правна помощ за изготвяне на саморъчно и нотариално завещание и завет и съдействие пред Нотариус по депозиране на саморъчно завещание.

  Осигуряване на добросъвестни свидетели на съставянето на нотариално завещание.

 • Обявяване на завещание и завет:

  Издирване на саморъчни завещания чрез процедурите на Аргументум | Интел за персонално разузнаване .

  Представителство пред Нотариус на наследника и заветника в производството по искане за обявяване на саморъчно завещание.

  Представителство пред Нотариус в хода на процедурата по обявяване на нотариално завещание и саморъчно завещание, депозирано при Нотариус.

 • Промяна на завещание:

  Правна помощ за промяна на саморъчно и нотариално завещание и консултация за способите и правната форма на промяна;

 • Отмяна на завещание:

  Правна консултация за отмяната на завещание и завет и извършване на процедурата;

 • Атакуване на нищожно и унищожаемо завещание и завет:

  Процесуално представителство на заинтересованото лице при обявяване на недействителни завещания поради нищожност или унищожаемост.