Припознаване и произход | от Аргументум2018-04-30T16:27:38+03:00
Припознаване на дете
Оспорване на произход
Иск за установяване на произход от бащата или майката
Иск за оспорване на бащинство
Контакт с Аргументум

Произходът на физическите лица е един от най-съществените аспекти на семейното право.

Всеки родител може да припознае своето дете.

Всяка майка и всяко дете имат правния интерес да искат установяване на произход от бащата.

И обратно – те имат правния интерес да оспорят произхода от бащата, вписан в Акта за раждане на детето.

Можем да Ви бъдем полезни при:

 • Припознаване на дете
 • Установяване на произход от бащата или майката
 • Оспорване на бащинство

Припознаване на детето цели юридическо потвърждаване на биологическата връзка между него и родителя.

 Това правно действие има значими последици както за припознавания, така и за припознаващия.

Установяване на произход цели потвърждаване на биологична връзка между родител и неговото дете.

Успешното припознаване поражда правни последици в много посоки за установения родител и за неговото дете.

Оспорване на бащинството цели да се докаже, че едно дете не произхожда от своя баща.

Правните последици от успешното оспорване на бащинство са сериозни както за ответника, така и за ищеца.

За припознаването на дете
За установяването на произход
За оспорването на произход

Имаме готовност за оказване на пълна правна помощ, свързана с припознаване, установяване на произход и оспорване на бащинство

Подобно на другите сфери на семейното право, припознаването на дете, установяването на бащинство и оспорването на произход, е деликатна материя, която засяга едни от най-интимните човешки отношения – тези между родителя и неговото дете.

Можем да Ви бъдем полезни при:

 • Припознаване на дете:

  Подготовка на всички необходими документи за припознаване на дете и представителство на припознаващия баща пред компетентните български институции;

 • Установяване на произход от бащата или от майката:

  Изготвяне на искова молба, подготовка на всички останали документи, и организиране на доказателствен материал, както и пълно процесуално представителство и представителство пред всички институции до окончателно приключване на делото по установяване на произход;

 • Оспорване на бащинство:

  Изготвяне на искова молба, подготовка на всички останали документи, и организиране на доказателствен материал , както и пълно процесуално представителство и представителство пред всички институции до окончателно приключване на делото по установяване на произход;

 • Защита на ответника по иск за оспорване на бащинство:

  Правна защита на ответника по искове за установяване на произход и оспорване на бащинство, подготовка на всички необходими документи, организиране на доказателствен материал и и пълно процесуално представителство на ответника пред съда и компетентните български институции.