Изпълнителен лист и бързо производство | от Аргументум2018-04-30T16:27:33+03:00
Изпълнителен лист и Заповед за незабавно изпълнение
Дело срещу длъжник, заповедно производство
Бързо съдебно производство и обезпечение на бъдещ иск
Контакт с Аргументум

Кредиторът може да се снабди с Заповед за изпълнение, за незабавно изпълнение или Изпълнителен лист по съдебен ред.

Винаги е за предпочитане предприемането на извънсъдебна процедура по събиране на вземане чрез преговори и сключване на Споразумение за изплащане на дължими суми.

В някои случаи, обаче, извънсъдебният подход е невъзможен – поради спецификите на длъжника или заради характерни особености на фактическата, правна и финансова история на задължението.

В тези случаи се препоръчва стартирането на съдебна процедура за издаване на Изпълнителен лист и/или Заповед за изпълнение или Заповед за незабавно изпълнение.

Имаме богат опит в претендирането на задължения по съдебен ред и можем да Ви бъдем  полезни чрез:

Заповедното производство е бърза съдебна процедура за претендиране на дължими суми.

Това бързо производство е специфично и се препоръчва специализирана правна помощ.

Исковото производство е сложна и продължителна процедура, която изисква убедителни писмени и други доказателства.

Използването на квалифицирана правна помощ е абсолютно задължително.

Обезпечителното производство защитава кредитора чрез налагане на предварителен запор и възбрана.

Препоръчва се винаги, когато е възможно, да се използва Предварително обезпечение на бъдещ иск.

Предимства на бързото производство
Особености на исковото производство
Ползи от обезпечителното производство

 Заповед за незабавно изпълнение на задължение

Заповед за изпълнение и Заповед за незабавно изпълнение могат да бъдат издадени чрез заповедно производство в срок до три работни дни.

Можем да Ви бъде полезни в заповедното производство чрез:

 Изпълнителен лист и изплащане на задължение по исков ред

Изпълнителен лист за съществуващо парично или друго задължение може да бъде издаден по реда на редовното исково производство.

На разположение сме в исковото производство за:

 Обезпечение на бъдещия иск на кредитора

Исковата претенция на кредитора може да бъде обезпечена чрез предварително налагане на запор и възбрана върху банкови сметки, трудово възнаграждение, движимо имущество и имот на длъжника.

Имаме готовност за оказване на пълна правна помощ при обезпечение на бъдещ иск чрез:

  • Цялостен анализ на правните, финансовите и счетоводните документи за задължението;

  • Изготвяне на Искане за допускане на обезпечение на бъдещия иск на кредитора;

  • Процесуално представителство пред компетентния български съд до издаване на Заповед за допускане на обезпечителните мерки;

  • Представителство пред частен съдебен изпълнител по образуване на производство за налагане на запор и/или възбрана върху банкови сметки и имущество на длъжника;

  • Обжалване на издадена Заповед за допускане на обезпечителни мерки;

  • Спиране на изпълнително-обезпечителното производство.