Адвокатски и консултантски състав | от Аргументум2018-04-30T16:27:34+03:00
Асоциирани адвокати при Аргументум
Лицензирани експерти и технически специалисти
Партньорство с българските институции
Контакт с Аргументум

Аргументум Консултантска Група е посветена на обслужването на всеки бизнес и частен интерес във всяка една правна сфера.

Това е амбициозна задача, защото всяка сфера на бизнес е отделна вселена от специфично ноу хау, а правото е необятно море от специфични правни норми, съдебна и професионална практика.

Осъществяването на тази амбициозна задача е непосилно за сам човек – или дори за малък екип.

Предоставянето на качествена правна и бизнес консултация с толкова широк обсег на действие е възможно единствено чрез изграждане на екип от тесни специалисти, профилирани в специфична правна, бизнес и техническа материя.

Изграждането на такъв екип следва най-съвременните принципи на предоставяне на консултантска услуга – консултантската мрежа (consultancy network).

От възникването на Аргументум Консултантска Група, наша приоритетна задача е непрекъснатото разрастване на този екип с доказани професионалисти – адвокати, специализирани в точно определени правни материи, юрисконсулти, технически и икономически специалисти със строго профилирано познание.

Консултантската ни мрежа е особено ефективна, защото най-външната й периферия се охранява от доверени партньори и контакти в българските институции.

Единствено този подход гарантира, че действително можем да предоставим качествена правна и бизнес консултация във всяка една сфера, по всеки един юридически казус.

Аргументум Central управлява всички аспекти на дейността ни – правни услуги, събиране на просрочени вземания и персонално и фирмено разузнаване.

Това е най-вътрешното звено на консултантската ни група и е обособено в дирекции.

Аргументум Experts e звеното, чрез което можем да гарантираме обслужване на всеки правен казус и бизнес интерес.

То обединява асоциирани адвокати, профилирани в конкретна правна материя, юрисконсулти и лицензирани експерти.

Аргументум Partners изгражда най-предната охранителна линия на интересите на нашите Клиенти и гарантира персонално отношение към всеки казус.

Тук са представени нотариуси, съдебни изпълнители, банки и различни институции.

За Аргументум Central
За Аргументум Experts
За Аргументум Partners

Венцислав Стоевски, Основател и Управител, Директор “Право”

 • 0899921649
 • v.stoevski@argumentumgroup.com
 • Skype: Argumentum.Central

Образование

 • Завършва с отличие СУ “Свети Климент Охридски”, магистър по специалността “Право”

Предишна дейност

 • Работи в установени адвокатски кантори в град София
 • Обслужва правно ключови клиенти и корпоративни групи
 • Цялостно обслужва Клиентите като in-house юрисконсулт
 • През 2008 година основава Аргументум Консултантска Група

Езици:

 • Английски
 • Руски

Отговорности и функции в Аргументум Консултантска Група

 • Управлява и представлява дружеството
 • Управлява всички подразделения на Аргументум Консултантска Група
 • Пряко отговаря за всички дейности на Аргументум “Право”
 • Провежда първоначални срещи с нови Клиенти
 • Поддържа непрекъсната обратна връзка с Клиентите на дружеството
 • Отговорен за разширяването на екипа на консултантската група

Специализира в следните дейности

 • Изготвяне на правни документи: договори, правни рамки, обстойни правни проверки и други
 • Подготовка на сделки
 • Участие в преговори и разрешаване на търговски спорове
 • Регистрация на дружества и търговски обединения
 • Преобразувания и прекратявания на търговски дружества
 • Търговска несъстоятелност и ликвидация на търговски дружества
 • Подготовка на гражданско-правни съдебни казуси: изготвяне на искови молби, жалби, писмени защити

Светлана Иванова, Директор “Вземания”

 • 0877894720
 • s.ivanova@argumentumgroup.com
 • Skype: Argumentum.Central

Образование

 • Българска филология
 • История
 • Фотография със специфично предназначение

Предишна дейност

 • Дългогодишен брокер на недвижими имоти
 • Мениджър – продажби на специфични застрахователни продукти при водещи застрахователни компании
 • Сертифициран експерт по ISO 2000

Езици:

 • Английски
 • Руски

Отговорности и функции в Аргументум Консултантска Група

 • Административно ръководи подразделението Аргументум “Дълг”
 • Координира дейността на служителите – колектори
 • Координира дейността на асоциираните адвокати и експерти, участващи в колекторски казуси
 • Пряко участва в извънсъдебен колектинг на дължими вземания

Специализира в следните дейности

 • Проучване на длъжници
 • Преговори с длъжници
 • Изготвяне на Споразумения за изплащане на дължими суми
 • Контрол върху длъжника до окончателно изплащане на задължението

Павел Павлов, Директор “Фирмено и персонално разузнаване”

 • 0876822332
 • p.pavlov@argumentumgroup.com
 • Skype: Argumentum.Central

Образование

 • Национален военен университет “Васил Левски”
 • НШВСМ “Чавдар” – София – СРБ
 • ВА “Г. С. Раковски”, Стратегическо агентурно генерал-щабно разузнаване

Предишна несекретна дейност

 • Военен преводач
 • Старши преподавател по СРБ на офицерите от разузнавателните подразделения и специалните части на Република България
 • Оперативен работник от агентурния сектор на Разузнавателното управление на Генералния щаб на Република България
 • Командир на разузнавателен взвод
 • Разузнавателно управление на Генералния щаб – офицер при “Агентурно-разузнавателен сектор”
 • Военен, военноморски и военновъздушен аташе на Република България в Никозия, Кипър
 • Секретар на асоциацията на военните аташета и съветници от посолствата, акредитирани в Кипър

Езици:

 • Английски
 • Гръцки
 • Руски

Отговорности и функции в Аргументум Консултантска Група

 • Административно ръководи подразделението Аргументум “Интел”
 • Координира дейността на партньорите и експерите при “Аргументум Experts”, свързана с информационни задания и мероприятия по корпоративна сигурност
 • Отговорен за набирането на оперативни работници и партньори при Аргументум “Интел”

Специализира в следните дейности

 • Срещи с възложители на информационни услуги
 • Проучване на юридически и физически лица
 • Организиране на мероприятия по фирмено разузнаване и сигурност и персонално разузнаване
 • Осъществяване на мероприятия по фирмено разузнаване и сигурност и персонално разузнаване

Лидия Петрова, Директор “Търговска и семейна медиация”

 • 0888214003
 • l.petrova@argumentumgroup.com
 • Skype: Argumentum.Central

Отговорности и функции в Аргументум Консултантска Група

 • Административно ръководи дейностите по търговска медиация
 • Административно ръководи дейностите по семейна медиация

Специализира в следните дейности

 • Провежда срещи с Клиенти – възложители на услуга по търговска или семейна медиация
 • Комуникира с ответната страна по търговски спор или семеен спор
 • Организира и провежда процедури по търговска и семейна медиация
 • Следи за изпълнение на задълженията на страните по сключено Споразумение като резултат от успешна процедура по търговска или семейна медиация