Развод по взаимно съгласие и по исков ред | от Аргументум2018-04-30T16:27:38+03:00
Развод по взаимно съгласие и поради разстройство на брака
Развод по исков ред
Развод по взаимно съгласие
Семейна медиация
Контакт с Аргументум

Прекратяването на брака чрез развод е сред най-специфичните и деликатни сфери на семейното право.

Семейният кодекс урежда два способа за прекратяване на брака – развод по взаимно съгласие и развод поради разстройство на брака.

И двете производства са специфични и крият редица особености, но винаги е за предпочитане достигането до развод по взаимно съгласие.

При желание за развод можем да Ви бъдем полезни чрез:

 • Представителство при развод по взаимно съгласие
 • Представителство при развод по исков ред поради разстройство на брака
 • Осигуряване на доказателства за вина за разстройството на брака
 • Семейна медиация

Разводът по взаимно съгласие е съдебна процедура по мирно прекратяване на брака, разпределяне на имуществото и уреждане на личните отношения. 

Тази процедура винаги е за предпочитане, защото не създава излишно напрежение и е значително по-бърза и евтина.

Разводът по исков ред е тежка процедура, която често протича с издирване на вината за разстройство на брака и обтяга отношенията между съпрузите.

Препоръчва се избягването на този вид развод и заместването му при възможност с развод по взаимно съгласие.

Семейната медиация е ефективен способ за уреждане на отношенията между бъдещи и настоящи съпрузи, както и при желание за развод.

Използва се при уреждане на брачен договор и при сключване на споразумение за развод по взаимно съгласие.

За развода по взаимно съгласие
За развода по исков ред
Предимства на семейната медиация

Предоставяме пълна правна помощ при развод по взаимно съгласие и развод поради разстройство на брака

Обичайно отношенията между съпрузите, взели решение да се разведат, са изключително обтегнати.

Тежката психологическа обстановка допълнително се усложнява от обстоятелството, че развеждащите се съпрузи трябва справедливо и взаимноизгодно да уредят важни имуществени и лични отношения – за разпределението на семейното имущество, за упражняването на родителските права, за ползването на семейното жилище и издръжката на бившия съпруг и децата.

Можем да Ви бъдем полезни чрез:

 • Искова молба за развод поради разстройсттво на брака:

  Изготвяне на искова молба за развод по исков ред поради разстройство на брака;

 • Осигуряване на доказателства за вина:

  Снабдяване на ищеца с всички необходими доказателства относно обстоятелствата, довели до непоправимо и дълбоко разстройство на брака по реда на процедурите за персонално разузнаване, предлагани от Аргументум | Интел;

 • Представителство на търсещия развод в съда:

  Процесуално представителство на искащия развод пред компетентния български съд във всички фази на исковото производство по развод поради разстройство на брака;

 • Представителство пред всички институции:

  Представителство на търсещия развод пред всички институции, имащи отношение към развода поради разстройство на брака, включително – представителство пред Агенция за закрила на детето, Агенция по вписванията, КАТ, Нотариус;

 • Изготвяне на споразумение за развод по взаимно съгласие:

  Правно съдействие едновременно и за двамата съпрузи за изготвяне на взаимноизгодно споразумение за развод по взаимно съгласие;

 • Семейна медиация:

  Провеждане на срещи по семейна медиация за достигане до максимално изгодно споразумение за развод по взаимно съгласие, защитаващо интереса на двете страни и децата от брака;

 • Представителство в съд при развод по взаимно съгласие:

  Процесуално представителство в съда, включително на двете страни, при развод по взаимно съгласие.